I dag er det de færreste som vet hvor Skjomen ligger.

Vi har ofte reflektert over å fremsnakke ulike fjelldestinasjoner. Det er fristende å fortelle om det urørte eventyret du nettopp opplevde. Men det ligger et paradoks her. Ved å fortelle om det finnes det en risiko at andre oppsøker samme plass. Det er derfor bittersøtt å skrive denne teksten.