Autobelayer har i de siste årene dukket opp i flere og flere klatresentere rundt om i landet. Selv om de kan oppleves psykende ved første møte, har veldig mange klatrere etterhvert blitt fortrolige med dem.

Litt for fortrolige kanskje, med tanke på de relativt mange og oppsiktsvekkende ulykkene og nestenulykkene som har hendt.