I den kalde vintersesongen kan vi flykte inn på plast eller fly dit pepperen gror og fortsette hyllesten av steinen på varme klipper. Men det finnes et tredje alter-nativ; vi kan fortsette å klatre her i Norge gjennom hele vinteren. Frosne fjellvegger kan gjøre løse fjellpartier langt tryggere å klatre enn de er på sommeren, og mek-tige frosne fosser gir gøyal og spennene isklatring i store deler av sesongen. Men skal vi være ute på vinteren er det én ting vi særlig må passe oss for: kulden.

Kulde kan medføre flere problemer. Det mest alvorlige er hypotermi, som tar menneskeliv hvert år. Lave temperaturer, vind og fuktighet stjeler kroppsvarme og fører raskt til generell nedkjøling hvis man ikke passer seg. Kroppsvev ute i ekstremitetene kan også kjøles så mye ned at det fryser, noe som medfører frostskader og i verste fall amputasjon av en kroppsdel. Neglesprett er ikke så farlig i seg selv, men det er ekstremt smertefullt og vi vil prøve å unngå det for en hver pris!