Å falle er en del av klatresporten. Slik har det imidlertid ikke alltid vært. Zapffe beskriver det å ta førstemannsfall som å «overføre [klatrerens] kinetiske energi til et pludselig anfald av tarmslyng og brokk» (fra Fire korstog til Piggtind i Barske glæder).

Tindeklubens første leder måtte gå av som direkte konsekvens av et førstemannsfall i Hurrungane. Den gamle regelen var at førstemann faller ikke. Slik er det heldigvis ikke lenger.