De geologiske prosessene som har skapt de bratte klippene som utgjør Red River Gorge er sikkert interessante i seg selv, men jeg klarer ikke å engasjere meg. Langt viktigere er...