Det hevder forfatter av boka, Aris Theodoropoulos. Det kan ifølge han bevises ved at et knippe feil, fra hans fører, også finnes i Rockfax-føreren. Hvordan har de havnet der?

Alan James hos Rockfax på sin side hevder at dette er «complete nonsense». Han mener at om det er likheter i teksten, så har i så fall begge guidebøkene hentet informasjonen fra UKClimbing.com sin logbok, som er satt opp av Rockfax. Der kan klatrere selv laste opp informasjon om rutene. Rockfax har arbeidet med fører for øya siden 2001.
– Selv med dette i tankene så tviler jeg sterkt på at det finnes likheter i tekstene. Gradene er ofte ulike, siden vi ikke har gått for all den softe touchen som Aris har i sin guide. Stjernevurderingen av rutene er også forskjellig.

Han har tidligere bedt om å få se eksempler på feil, basert på Rockfax sin app som har eksistert i flere år, men ikke fått noen eksempler på dette. Og det er ikke bare Rockfax som har mottatt anklager om kopiering, mener James.
– Han har også tidligere sagt det samme til Steve Golley, utgiveren av guideappen The Send, som hittil har donert alt overskudd til rebolting på øya – rundt 6000 pund så langt tror jeg. For det første bestrider Steve anklagene om kopiering fullstendig og har som jeg bedt om bevis, men ikke fått det. Det reiser også spørsmålet om hvorfor Aris er så plaget av en appversjon som genererer mye penger til bolting? Jeg tror grunnen er at guideboken er et verktøy for de som ønsker å kontrollere klatring på øya, og de to alternative publikasjonene truer dette.