Det er skrevet utallige artikler om buldringen i den ikoniske Fontainebleau- skogen sør for Paris. Området, som er svært lett tilgjengelig, har en unik kombinasjon av kvantitet og kvalitet, med nærmere 30 000 buldreproblemer på fantastisk klatrevennlig sandstein. Mange av problemene er verdenskjente klassikere. Men et særpreg for «Font» – eller «Bleau» som det kalles i Frankrike – er at skogen byr på omtrent 250 buldresirkler av ulik vanskegrad, der mestedelen av de lettere problemene inngår. I tillegg kommer et femtitalls sirkler for barn på veldig små steiner. 

En sirkel – «circuit» på fransk – er en samling buldreproblemer av noenlunde samme grad, påmalt små piler og nummertall i en gitt farge. Fargen representerer den globale graderingen for sirkelen, som forøvrig er av samme skala som alpine ruter i fjellet. Graden forutsetter at man gjennomfører hele sirkelen på én dag. Gult står for Peu Difficile (PD), oransje Assez Difficile (AD), blått Difficile (D), rødt Très Difficile (TD) og svart eller hvitt Extrêmement Difficile (ED). Hvitt er også fargen for barnesirkler, men umulig å forveksle. Graden blir som vanlig nyansert med en + eller -, og fargene vil noen ganger overlappe. De hardeste blå sirklene er TD-, mens de letteste røde er D+. Generelt har en gul sirkel problemer av grad 2 og 3, oransje grad 3 og 4, blått grad 4 og 5, rødt grad 5 og 6, og svart/hvitt grad 6 og 7, selv om det alltid forekommer unntak. Antall problemer på en sirkel varierer fra 10 til 100, men ligger som regel mellom 30 og 50. Tendensen i dag er at gamle «endeløse» sirkler gjerne kortes ned en smule.