Båndslynger har klassisk blitt skjøtet med båndknute. Den frarådes nå å brukes til skjøting av slyngebånd etter at Deutscher Alpenverein (DAV) har oppdaget at sviktende båndknute dokumentert kan knyttes til minst et tjuetalls dødsulykker.

Denne videoen illustrerer problemet og viser at en liten knast kan løsne hele slynga.

Båndslynger anbefales heretter å skjøtes med dobbel fiskeknute.