REDPOINT

Buldere kan være både korte og lange, men i all hovedsak vil flyttene være vanskeligere og tyngre enn ved tauklatring. Dette innebærer at vi må bruke enda mer tid på enkeltflytt og korte seksjoner for å finne riktig beta og finjustere bevegelsene. Der tauklatring ofte handler om å sette sammen flere seksjoner på en god og effektiv måte, handler buldring i enda større grad om problemløsning for å løse ett enkelt flytt eller én enkelt seksjon. Dette kan være både veldig frustrerende og veldig givende.