Knut Petter Meen flyttet ut av storbyen og inn i nytt hus i Asker. Med det oppsto også avstand til favorittinneveggen og behov for vegg hjemme. Vi frittet han ut for vital info om hjemmeveggbygging.

Når bygde du veggen?