Hvilken lengde på skruen er sterkest?

Tradisjonelt har vi antatt at lange isskruer gir bedre forankring enn korte. Chris Harmston, som jobber hos Black Diamond har testet isskruer. Testen hans viser at forskjellen på styrke mellom korte og lange skruer er svært liten – i solid, homogen is. Dersom isen er dårlig, slik som blomkålis, is med mye luft eller "slusj-is", stemmer dette ikke. I slike tilfeller vil lange skruer holde mer enn korte.

Det er imidlertid overraskende hvor mye skruene tåler. I Harmstons test er skruene plassert i is av varierende kvalitet og med en positiv vinkel på 5 grader (med dragretningen). Skruene er 10, 17, og 22 cm. lange.