Hvilken lengde på skruen er sterkest?Tradisjonelt har vi antatt at lange isskruer gir bedre forankring enn korte. Chris Harmston, som jobber hos Black Diamond har testet isskruer. Testen hans viser at forskjellen på styrke mellom korte og lange skruer er svært liten – i solid, homogen is. Dersom isen er dårlig, slik som blomkålis, is med mye luft eller "slusj-is", stemmer dette ikke. I slike tilfeller vil lange skruer holde mer enn korte.Det er imidlertid overraskende hvor mye skruene tåler. I Harmstons test er skruene plassert i is av varierende kvalitet og med en positiv vinkel på 5 grader (med dragretningen). Skruene er 10, 17, og 22 cm. lange.Hvor mye tålte skruene? (minimum og maksimum i testen)22 cm.: min: 12 kN maks: 40 kN17 cm.: min: 8.8 kN maks: 37 kN10 cm.: min: 10 kN maks: 36 kN(Som et overslag kan man regne at 1 kN, dvs 1 kiloNewton tilsvarer en vekt på 100 kilogram. Mer presist 102 kilogram. 40 kN blir da 40 ggr 102 kg, dvs 4080 kg)Grunnen til de store forskjellene innen hver skruelengde er at ikke all isen var lik under testen. Dette er jo noe vi opplever ute i fosseisen. Så lenge isen er tykk nok til at man kan skru en lang skrue, er dette det sikreste.Faktorer man bør passe på ved valg av skruelengde og plassering er hvor pumpet man er (om man har krefter nok til å sette en lang skrue) og hvor langt ute i taulengden man er kommet. Når det er lite tau mellom klatrer og sikrer, risikerer man å generere mer kraft på sikringene, dvs økt fangrykk. Lag derfor sikringer tidlig i taulengden så gode som mulig. Man kan også vurdere å utligne to skruer når man er tidlig i taulengden.LES OGSÅ: Klatreskolen: Slik brukes kileneI hvilken vinkel bør skruen plasseres?Tidligere var det vanlig å hevde at skruene skulle plasseres med en negativ vinkel på ca 10 grader på isen, altså pekende nedover inn i isen. Derimot har tester vist at ved å plassere skruene med en positiv vinkel (dvs rettet oppover inn i isen) vil de tåle større belastning. Faktisk viser det seg at ved å plassere skruene med en positiv vinkel på 15 grader tåler de over dobbelt så mye som dersom de er plassert med negativ vinkel! Dette begrunnes med at en skrue som er plassert med negativ vinkel vil gi en stor belastning helt ytterst som vil knuse overflateisen og ta opp kraften over et mindre område av skruen. Isskruer som plasseres med positiv vinkel vil gi et riktigere drag mot isen og fordele kraften over et større område. illu Hvilken vinkel? Illustrasjon hentet fra Needlesports.comKommentar til testen:Hvilken vinkel vi bør plassere skruen i er avhengig av iskvaliteten. I god, kald og homogen is kan skruen med fordel plasseres med vinkel mer mot dragretningen. I dårlig is med mye luft bør skruen plasseres rett på isen eller litt ned ned i isen (negativ vinkel). Dette er fordi man i slik is regner med at skruens evne til å "hooke" er bedre enn skruens evne til å stå imot uttrekk. Det samme gjelder ved varme eller solfyldte dager der det er fare for at skruen kan smelte ut.LES OGSÅ: Vinjerocks tindeklassikereNår bør skruen bindes av?Tester av skruer som er bundet av viser at skruen, ved en belastning på ca 6 kN vil bøye seg og forårsake at slyngen som skruen bindes av med glir frem til hengeren. Slyngen ryker vanligvis ved at den kuttes over kanten på hengeren ved en belastning fra 8,9 kN til 15,6 kN. For de fleste fall er dette solid nok. Men ved fall tidlig i taulengden og stort fangrykk vil en slik avbinding kunne svikte. Tester viser at vi kan klippe en karabinforlenger rett inn i hengeren dersom denne ikke er mer enn 5 cm ut fra isens overflate. Skruen vil i slike tilfeller holde mer enn om vi binder den av (for skruer av stål). Dersom hengeren stikker lengre ut enn 5 cm fra isens overflate er det sikrere å binde av enn å klippe direkte inn i hengeren.Det er uansett viktig med erfaring og kunnskap om is for å plassere gode skruer.Kilde: "Myths, Cautions and Techniques of lce Screw Placements”, Chris Harmston, Black Diamond. Climbing MagazineLES OGSÅ: Tips for å bli en bedre klatrerLES OGSÅ: Toppturer i Rondane