Skal du drive med klatring på is, er det viktig at isskruingen gjøres riktig, og det er en rekke faktorer og forhold som spiller inn.

Hvor lang skal skruen være og i hvilken vinkel skal den settes i, det er noen av spørsmålene vi svarer på i denne saken.