runar
runar

Frykten for å falle er noe vi alle kjenner til. Den snikende uroen. Ubehaget og tvilen. Redselen for at fallet skal ende stygt. Etterfulgt av irritasjonene over at en ikke får bort disse irrasjonelle tankene. En er jo godt sikret.