Norges klatreforbund har hatt et klubbutviklerkorps i mange år, som har hatt som mål å øke kompetansen ute i de respektive klubbene. 

Klubbutviklerne har jobbet med hovedsakelig kompetanseheving i form av instruktørkurs og rutesetterkurs, men nå vil NKF spisse klubbutviklingen mer med å ansette trenerutviklere (inne) og instruktørutviklere (ute).