/ NKF

Troner som president

– Avtroppende styre har utrettet mye, men fortsatt gjenstår det oppgaver i gjeldende strategiplan som vi må prøve å fullføre, sier Tronstad som gleder seg til å ta fatt på arbeidet.

Sist oppdatert 9. november 2015 kl 10.28
Stein Tronstad er den nye klatrepresidenten. Foto: Dag Hagen
Stein Tronstad er den nye klatrepresidenten. Foto: Dag Hagen

Stein Tronstad stilte som benkeforslag til ledervervet under klatretinget i mars 2014, men måtte vike for valgkomiteens forslag Reidun Bolsø. Bolsø trakk seg uventet fra vervet i slutten av september i år, noe som resulterte i  ekstraordinært klatreting. Denne gangen var det ingen tvil; Tronstad ble enstemmig valgt.

– Hvorfor stilte du igjen som kandidat; du nevnte vel at du var ferdig med forbundsarbeid etter sist ting?
– Jeg var rett og slett klar for mer tur og klatring, og ferdig med forbundsarbeid for ei stund, men jeg var ikke ferdig med forbundet. NKF er en fantastisk organisasjon som er full av engasjerte, meningssterke og dyktige mennesker som jeg trives veldig godt i lag med. Da valgkomiteen spurte ble det helt umulig å si nei. En annen grunn ligger i at jeg tror jeg kan ha noe å bidra med i en situasjon der et styre kaster kortene på grunnlag av noe som utad ser ut som bristende tillit. Jeg er opptatt av å lytte til alle sider når det er strid, finne meningsfrontene i saken og prøve å komme fram til løsninger som gagner alle parter. Gjennom det håper jeg å bygge ny tillit.

Les også: Ny president enstemmig valgt

– Hvordan var det å bli valgt enstemmig?
– Det var jeg veldig glad for. Det er selvsagt hyggelig – og forpliktende – reint personlig, men framfor alt er en samlet tillit et veldig betryggende utgangspunkt når vi skal forsøke å finne samlende løsninger på vanskelige spørsmål. Av samme grunn er jeg også veldig glad for at begge sider av meningsfronten i avtroppende styre ble representert i det nye.

– Hvordan blir tiden fremover nå?
– En del av jobben min blir jo nå å finne den konkrete bakgrunnen for kritikken som har vært reist, og så skape et nytt fundament for godt samarbeid og for at NKF kan bli det vi ønsker å være: En drivende kraft i klatre-Norge og – som det sto i et tidligere strategidokument: «en uvurderlig støtteorganisasjon for alle klatrere i Norge».  Noen har nok oppfattet forbundet som litt for lite åpent, og det kan opplagt være andre ting å forbedre i måten vi møter klubbene på. Jeg skal være lydhør for kritikken, og er framfor alt opptatt av at alle skal ha en mulighet til å forstå bakgrunnen for de avgjørelsene styret tar.

– Hva blir første skritt?
– På onsdag skal jeg til Ullevål for å ha en hel dag med administrasjonen og sette meg godt inn i alle deler av virksomheten. En viktig grunn til at jeg kan ta på meg et såpass krevende verv i tillegg til vanlig jobb, er at NKF er privilegert med en særdeles engasjert, dyktig og handlekraftig administrasjon som jeg gleder meg veldig til å samarbeide mer med.

– Det ble jo litt endringer på lista over styremedlemmer i forhold til valgkomiteens innstilling. Er du fornøyd med det styret du har fått med deg?
– Veldig. Vi har fått en flott sammensetning av kompetanse, engasjement og meninger – og en god kjønns- og aldersbalanse i tillegg, så jeg har store forventninger. Så ser jeg at vi har en utfordring ved at det ikke lyktes å finne styrekandidater fra viktige regioner som Oslo og midt-Norge – men de regionene kan i hvert fall være trygge for at vi som ble valgt skal jobbe hardt for hele klatre-Norge, ikke bare de regionene vi selv representerer.

– Dere har kort tid?
– Vi sitter som kjent bare fram til april, da det igjen er ordinært klatreting og nytt valg. Jeg håper selvsagt at vi klarer å gjøre jobben så godt at det gir grunnlag for fornyet tillit når vi kommer så langt, og vi har det travelt. Avtroppende styre har utrettet mye, men fortsatt gjenstår det oppgaver i gjeldende strategiplan som vi må prøve å fullføre. I tillegg skal vi – i samråd med klubbene – lage et nytt planforslag, sånn at tinget i april får et best mulig grunnlag for å diskutere fram vegen videre for NKF. Vi skal også forsøke å holde en kontinuitet i arbeidet selv om styret skifter midt i perioden. Mye av arbeidet i NKF gjøres i ulike komiéer som ledes av styremedlemmene, og jeg håper vi får med oss alle de engasjerte komitemedlemmene videre selv som noen av styremedlemmene skiftes ut.

Les også: Reidun Bolsø har trukket seg som president

Publisert 9. november 2015 kl 10.28
Sist oppdatert 9. november 2015 kl 10.28
annonse
Relaterte artikler
annonse

Norsk-klatring.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Tore Meirik

Kommersiell leder: Alexander Hagen