/ NKF

NKF etterlyser høringssvar

NVE la for en tid siden ut en rammeplan for utbygging av vindkraft her til lands. Inngrepene vindkraft gjør på landskapet er mer enn betydelige, og klatreklubbene bør komme på banen før høringsfristen.

Sist oppdatert: 12. september 2019 kl 11.09
Roan vindpark er en del av den enorme Fosen-utbyggingen..Foto: Ole Martin Wold (Statkraft)
Roan vindpark er en del av den enorme Fosen-utbyggingen..Foto: Ole Martin Wold (Statkraft)
Lesetid: 3 minutter

Det er planlagt en storstilt utbygging av vindkraft. Enorme områder urørt natur står i fare for å nedbygges, og veldige områder er allerede tatt. De enorme turbinene er opp til 250 meter høye, og et grid av slike i et landskap vil endre det for alltid. Inn til hver turbin må det bygges en åtte meter bred vei. Der turbinen settes opp må det planeres et areal på størrelse med en fotballbane. Når turbinene vel er oppe, dreper de store mengder fugler og insekter. Hver turbin produserer infralyd som påvirker mennesker på lang avstand. Vinterstid danner det seg gjerne is på rotorbladene, og denne isen kan løsne. Derfor har man gjerne store sikkerhetssoner rundt hver turbin.

Turbinenes varighet skal være rundt 20 år, men selve propellene som er laget i kompositter, må gjerne byttes før. Disse lar seg foreløpig ikke resirkulere på noen fornuftig måte. Beregninger viser angivelig også at det å produsere og sette opp en vindturbin gjør turbinens totale C02-regnskap negativt for klimaet. Vindkraft er altså i så fall ikke klimanøytralt, men bidrar til global oppvarming. Når turbinen vel er oppe er kraften «ren», men naturen ødelagt.

I tillegg kom FN i år ut med en rapport som stadfestet at tap av urørt natur er en større trussel for kloden enn global oppvarming. En naturlig følge av det er derfor å stoppe ødeleggelsen av urørt natur. Vi må altså stoppe utbyggingen av vindkraft i Norge, som primært planlegges i nettopp de dyrebareste områdene vi har, og som FN mener må bevares.

Norges klatreforbund har tatt tak i NVEs rammeplan, som er lagt ut til høring, og kommer med sin uttalelse før fristen 1. oktober. Forbundet etterlyser flere klubbers høringssvar. Til nå har kun to klubber uttalt seg, og president Stein Tronstad ønsker større engasjement. 

Les også: Kronikk fra NKF om NVEs rammeplan

– Så langt har vi bare registrert uttalelser fra Christianssands klatreklubb og Bergen klatreklubb, mens Bratte Rogalands venner har varslet at de vil komme med en. Men det er helt klart flere klubber som vil få områdene sine berørt at de voldsomme inngrepene NVE foreslår å åpne for. Det gjelder særlig klubber på Sørlandet, Vestlandet og i Trøndelag. Jeg vil sterkt oppfordre disse klubbene til å gå gjennom rammeplanen og å komme med synspunktene sine i en høringsuttalelse til departementet, med kopi til NKF. Jeg anbefaler også å lese uttalelsen fra Norsk tindeklub, som gir en detaljert gjennomgang av konsekvensene for mange klatreområder.

Han er også svært skeptisk til om utbyggingene egentlig gavner miljøet.

– Vi snakker ikke lenger om miljøvennlig strømproduksjon – vi snakker om å høvle ned naturen til storskala industriområder. Områdene i og rundt et vindkraftverk blir i praksis helt ubrukelige for friluftsliv og rekreasjon, og inngrepene går selvsagt sterkt ut over natur og dyreliv.

Dette påvirker selvsagt også oss klatreres naturopplevelse.

– Å klatre i urørte vegger, i egen ro og naturens buldrende stillhet er et privilegium vi kanskje ikke vet å sette pris på før vi har mistet det. Å stabilisere klimaet handler dypest sett om å ta vare på det naturmangfoldet som både menneskeheten og økosystemene er avhengige av. Å ta vare på naturen ved å ødelegge den gir ingen mening.

Les også: NVEs rammeplan berører disse klatreomerådene

Les også: Om vindkraftutbygging – magasinet Klatrings leder

Publisert 12. september 2019 kl 11.09
Sist oppdatert 12. september 2019 kl 11.09
annonse
Relaterte artikler
annonse

Norsk-klatring.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Tore Meirik

Kommersiell leder: Alexander Hagen