16.-17. april er det klatreting i Bergen og et nytt styre skal velges. Det skal velges president, visepresident, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgkomiteen jobber med en innstilling til nytt styre. Fristen for å sende inn kandidater var 7. mars, men det mangler kandidater fra Oslo og Midtnorge så fristen utsettes til 14. mars i et siste førsøk på å få kandidater fra disse områdene. Valgkomiteen oppfordrer klubbene til å sende inn forslag så hele Norge blir representrert i styret. Forslag sendes til olekarsten@gmail.com

Les også: Kari Vanebo om sin tid i Klatreforbundet