Hvert år gjør Klatreforbundet en registrering av medlemstall for klatreklubber under NKF. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er samtidig interessant å se medlemsmassens utvikling over tid.

Her er årets tall med litt mer spesifikk informasjon om geografi og kjønnsfordeling: 

statistikk1
statistikk1
statistikk2
statistikk2
statistikk3
statistikk3
statistikk4
statistikk4
statistikk5
statistikk5

Se full statistikk på Klatreforbundets sider.