President Reidun Bolsø i Klatreforbundet har trukket seg fra sin stilling, gjeldende fra i går 6. oktober. 

Avgjørelsen ble tatt på et styremøte 29. september. 

Les også: Reidun Bolsø valgt til president i NKF

Grunnen til avgangen forklares i møteprotokollen slik (se klatring.no): 

«Presidenten mener hun fikk et mandat fra tinget til å arbeide for endringer, herunder mer åpne og inkluderende prosesser, og en organisasjonkultur og struktur med fokus på læring og kontinuerlig forbedring.
Dette vil nødvendigvis medføre endringer i hvordan administrasjonen arbeider. Hun opplever at hun ikke har lyktes med å få med seg hele administrasjonen. Å oppleve situasjonen slik har gjort ivaretakelse av vervet tungt over tid og hun velger derfor å trekke seg.»

klatring.no beklager styret at Bolsø går av: 

«Styret i Norges Klatreforbund synes det er trist at Reidun Bolsø har valgt å trekke seg som president. Klatreforbundet har under Reiduns ledelse gjennomført Nordens første World Cup i klatring, har fullført arbeidet med Klatrevegghåndboka som vil få stor betydning for utvikling av nye klatrevegger i Norge, har utviklet ordning med et nasjonalt Topptaukort og har arbeidet med flere andre viktige saker for klatre-Norge. Reidun viste med sin deltakelse på Idrettstinget at klatreidretten også kan bidra idrettspolitisk. Klatreforbundet har i denne tingperioden også utviklet seg i retning av en mer åpen organisasjon bl.a. ved at rekruttering til utvalg gjennomføres på en mer åpen måte enn tidligere, og forbundet går i retning av en mer lærende organisasjon bl.a. ved at evalueringsarbeid organiseres på en mer strukturert måte enn tidligere.
 
I den situasjonen som har oppstått etter presidentens avgang, finner det gjenværende styret det best å innkalle til estraordinært klatreting for valg av nytt styre i Norges Klatreforbund. Ekstraordinært klatreting vil bli avholdt torsdag 5. november. Innkalling og sakspapirer sendes ut til medlemsklubbene senest to uker før dette, noe som er i overensstemmelse med forbundets lover. Valgkomitéen er allerede i gang med sitt arbeid.

Visepresident Rune Hjelsvold vil være styrets leder inntil nytt styre er valgt på det ekstraordinære klatretinget.»

Vi kommer tilbake med mer informasjon.