Denne artikkelen ble rett og slett et resultat av et dypdykk i tidligere forskning på kvinner som jobber med fjellføring og instruksjon, og ikke minst en intervjuprosess med flere kvinnelige instruktører og vegledere. 

Bakgrunnen for å skrive artikkelen er basert på egne erfaringer som instruktør og guide gjennom de siste åtte årene, men aller høyeste grad baserer denne artikkelen seg på tidligere forskning og datainnsamling fra ulike kvinner i fjellføringsyrket og instruksjon.