Nortind, som utdanner tindevegledere i Norge og har rekordmange jenter på opptak i år, har laget råd for de enkelte tindeveglederbedriftene. Et av disse er å holde to meters avstand gjennom hele turen, noe som kan synes vanskelig å gjennomføre på en klatretur.

– Rent praktisk kan dette løses gjennom å velge ruter med litt plass på hyllene, kanskje to standplasser slik at man ikke blir klumpet sammen. Det er ingen fasit her, og den enkelte må tilpasse metoden og begrunne med utgangspunkt i den aktuelle ruta. Det legges så inn i risiko- og sårbarhetsanalysene, sier president i Nortind, Leif Inge Magnussen.