Thea Øvregard Røhme er en av fire jenter som har kommet gjennom nåløyet til opptak til Nortind i 2020. Thea er opprinnelig fra Gaupne i Luster, og er nå bosatt i Tromsø. 

– Hvorfor søkte du, og hva er motivasjonen din?