Fire av Nortind-studentene som ble tatt opp i år er kvinner – noe som er ny rekord. Men alle studentene må belage seg på endringer i studieløpet på grunn av koronaviruset.

– Mange av Nortinds egne kvalifiserende kurs har blitt avlyst eller utsatt. Dette er en alvorlig situasjon for de som er under kvalifisering, og vi kan vanskelig gjøre dette digitalt som andre universitet eller høgskoler. For Nortinds egne kurs har vi derfor utviklet vi en rekke tiltak sammen med medisinsk ekspertise for å redusere smittefaren under kvalifisering. Dette er tiltak som at alle sover i eget telt, at det er bare to stykker fra hvert kull som gjør provianterer og lignende. Vi arbeider allerede med små grupper, men nå er disse blitt mindre. Vi har også søkt og fått godkjenning av kommunelegene i de områdene hvor kvalifiseringen skal skje i år, sier Nortind-president Leif Inge Magnussen.