Mirna Mandic skriver masteren sin i idrettsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Temaet for oppgaven handler om motivasjon i klatring.
– Jeg skrev også om motivasjon i klatring på bacheloren min, men det var veldig generelt. Resultatene i bacheloren viste at den sterkt dominerende motivasjonsformen blant klatrere var indre motivasjon.

Les også: Tar bachelor på motivasjon

Denne gangen går Mandic enda lenger og dypere inn i temaet.
– Jeg skal derfor finne ut hvilke motivasjonsformer som dominerer konkurranseutøvere versus de som klatrer på hobbybasis (såkalte fritidsklatrere). Hvilke forskjeller og/eller likheter finnes det?

Dette forskningsprosjektet er et unikt prosjekt fordi man har så lite kunnskap om motivasjon i klatring og andre livsstilsidretter. Samtidig er det enda mindre kunnskap om det finnes motivasjonsforskjeller blant konkurranseklatrere og fritidsklatrere.
– Grunnen til dette er nok fordi man forventer at de som holder på med konkurranse automatisk blir styrt av ytre motivasjon. Denne tankegangen er nok en automatisk tanke hos de fleste. Klatring og livsstilsidretter generelt er så unike og særegne, og man vet veldig lite om de fra før. Derfor kan man ikke si helt sikkert at denne tankegangen gjør seg gjeldende også i klatring.

– Man vet at klatring har enkelte kjennetegn som er særegne og spesielle sammenliknet med tradisjonell organisert idrett. Det er allikevel mye som enda ikke er avdekket, og det har jeg en stor glede av å være en del av. For å skape kunnskap om dette temaet er det sentralt å få frem klatreres meninger og erfaringer om egen motivasjon og motiver for å drive med klatring.

Spørreundersøkelsen er frivillig og anonym.
– Undersøkelsen tar kun noen få minutter og er med på å bidra til noe kanonbra! Det er viktig å svare på alle spørsmålene, avslutter Mandic.

Her kan du være med å bidra i undersøkelsen.