Hva driver oss klatrere i veggen? Hva er våre motiver? Det er det angivelig ikke forsket noe på – selv om tilsvarende undersøkelser er gjort i andre idretter. Mirna Mandić har dette som studieprosjekt og håper mange av Klatrings lesere kan gi svar på sine motiver.
– Forskningsprosjektet er et unikt prosjekt fordi vi har lite kunnskap om motivasjon i klatring og andre livsstilsidretter. Samtidig vet man at klatring og andre livsstilsidretter har enkelte kjennetegn som er særegne og spesielle sammenliknet med tradisjonell organisert idrett. For å kunne skape kunnskap om dette temaet er det sentralt å få frem klatreres meninger og erfaringer om egen motivasjon og motiver for å drive med klatring.

Mandić er bachelorstudent i samfunns- og idrettsvitenskap ved NTNU.
– Dette semesteret jobber jeg med bacheloroppgaven min og skal skrive om dette temaet. Det finnes mange artikler om motivasjon i idrett og fysisk aktivitet, men jeg har ikke funnet noen om indre og ytre motivasjon i klatring. Selv driver jeg med klatring, og jeg vet personlig at det er andre motiver som driver meg til å klatre, enn motiver da jeg for eksempel skal en tur på treningsstudio. Det er spennende å se hvilke tanker og følelser som driver andre klatrere i Norge til å holde på med idretten.

Hun tror selv at klatring styres mer av indre motiver enn ytre. Men hvorfor er det slik? For å finne ut av det, og få et mest mulig troverdig resultat, der hun kanskje kan si at det gjelder for de fleste klatrere i norge, og ikke kun et fåtall, er det nødvendig at så mange som mulig svarer på undersøkelsen.
– Jeg ønsker at alle klatrere som kommer over denne undersøkelsen skal ta seg to minutter av dagen sin til å svare på den, dele den, snakke om den, tenke på den, ja hva som helst så lenge totalen på antall resultater øker.

Undersøkelsen er åpen til etter påskeferien.
– Må begynne å analysere tallene, så lenger enn det kan jeg ikke la undersøkelsen ligge ute!

Så folkens, fint om så mange som mulig kan hjelpe Mirna med å samle inn data. Her er link til undersøkelsen. 

https://survey.svt.ntnu.no/TakeSurvey.aspx?SurveyID=86K38nmM