– Pecker nr. 2 med screamer! Stor nabb, match i skarp krimp. Travers venstre, høy høyrefot, venstre hånd til list. Ikke fall her!

Jeg skummer raskt gjennom notatene mine på telefonen før jeg skal lede cruxtaulengden.