En Forbundsfiende (8-) ble første gang gått teknisk av Bjarte Bø, Anne Grete Nebell og Odd Roar Wiik i 1997.  

Flere har forsøkt seg på fribestigning av den i ettertid, og så vidt Klatring bekjent er det kun Bjørn Eivind Årthun og Robert Caspersen som har den første og eneste fribestigningen 6.september, 2005. På mandag gikk to sterke taulag En Forbundsfiende i fri for andre og tredje gang, og det ryktes om at dette er en ny klassiker på Kjerag.