Jan Eivind Danielsen og Jon Egil Auestad gjorde turen opp Kjerag i august 2020, og her kommer Jan Eivinds usedvanlig fornøyelige  historie fra turen – i en lengre og mer detaljert versjon enn hva som fins på Facebook:

Kjeragsesongen er vanskelig å planlegge. Hvis det har vært en snørik vinter som i år, varer snøsmeltingen til langt ut i juni. Fossene er fulle av vann og bakken full av smeltevann som trekker ned i riss og formasjoner.