Andreas Klarström har gjort første kilebestigning av Electric Avenue (9-) på Skälefjäll. Ruta ble gått på 90-tallet av Henrik Bolander og anses å være en av Bohusläns vakreste linjer. Hittill har bare et fåtalls personer repetert ruta og Andreas er først å gøre det på egne sikringar. Mer i neste nummer av magasinet Klatring.