Styreleder i Sigdal aktiv, som planlegger via ferrata på Andersnatten, tror den voldsomme motstanden fra deler av klaremiljøet kan ødelegge for klatreaktiviteten på det svært populære og historisk viktige fjellet.

Via ferrata-planene er nemlig godt forankret hos grunneierne, men ingen av boltene som er satt i forbindelse med klatreruter har blitt avtalt med de som eier grunnen.