Gir opp å få bygget via ferrata på Andersnatten til sommeren 2021

Det blir ingen via ferrata på Andersnatten i 2021. Sigdal Aktiv utsetter den omstridte planen om å bygge en 1,3 km høy jernstige på det klassiske klatrefjellet, etter at det kom pålegg fra Fylkeskommunen og Statsforvalteren om å utrede konsekvenser for truede arter og arkeologiske funn.

Sist oppdatert 12. april 2021 kl 20.23
via ferrata Andersnatten Sigdal Aktiv
Den planlagte via ferrataen på Andersnatten er mildt sagt et omstridt prosjekt. Foto: Sigdal Aktiv

Via ferrataen på Andersnatten skulle etter planen åpnes sommeren 2021.

Sigdal Aktiv håper allikevel at de kan starte bygging av via ferrata sommeren/høsten 2021. 

Åpningsdatoen er utsatt med et år grunnet manglende dokumentasjon fra Sigdal Aktiv. Fylkeskommunen i Viken og Statsforvalteren i Oslo og Viken krever en del dokumentasjon vedrørende truede arter og helleristninger før Sigdal Aktiv kan gå videre. Den dokumentasjonen må Sigdal Aktiv gi til Sigdal kommune før prosessen går videre. 

Det var lokalavisa Bygdeposten som først omtalte denne saken.

22.desember 2020 gikk høringsfristen ut for den planlagte via ferrataen på Andersnatten. Bakgrunnen for at saken kom på høring var at ved bygging av en via ferrata på Andersnatten må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Flere større klatreorganisasjoner som Norsk Tindeklub, Norges Klatreforbund, Nortind og DNT sendte inn høringsuttalelser der de uttrykte sin kritikk til den planlagte via ferrataen.

Men kritikken som veier tyngst kommer fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og Fylkeskommunen i Viken. De trekker frem at det er blant annet truede arter som trådragg, edelløvskog, skimmerflaggermus, gammel barskog og sopper. Det er også arkelogiske funn av helleristninger ved foten av Andersnatten som krever en bedre utredning. Disse utredningene må oppdragshaver påkoste selv; altså Sigdal Aktiv. 

Les utdrag av Statsforvalteren og Fylkeskommunen sine høringsuttalelser.

Det vil si at denne dokumentasjonen bør foreligge for Sigdal kommune før kommunen fatter et vedtak. Sigdal kommune kan for øvrig innvilge dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, men da har Fylkeskommunen og Statsforvalteren poengtert i sine høringsuttalelser at de vil klage på vedtaket. Sigdal kommune har sendt et svar til Sigdal Aktiv om at de må legge fram den nødvendige informasjonen som Fylkeskommunen og Statsforvalteren ber om. 

Et annet viktig poeng fra Statsforvalteren i Oslo og Viken var at de synes det var uheldig at fjellrenskingsarbeidet ble påbegynt før søknad ble innvilget.

Til det svarte styreleder Sondre Nygård til Bygdeposten at: – Vi har muntlig fått klarsignal fra kommunen. Vi fikk beskjed om at det ikke var søknadspliktig - og at det var ok å gjennomføre fjellrenskningen. Styreleder Sondre Nygård sier til Bygdeposten at de vil sende over svar til kommunen i løpet av kort tid. 

Sigdal Aktiv har satt en biolog på saken for å kartlegge, men de sier til Bygdeposten at de håper de kan starte arbeidet i løpet av sommeren/høsten 2021.

Det har vært kraftig motstand i klatre-Norge mot denne planlagte via ferrataen, men klatrenestor Ralph Høibakk har ønsket via ferrataen velkommen. 

Publisert 12. april 2021 kl 20.23
Sist oppdatert 12. april 2021 kl 20.23
annonse
Relaterte artikler
annonse

Norsk-klatring.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Tore Meirik

Kommersiell leder: Alexander Hagen