Høringsuttalelser vedrørende via ferrata på Andersnatten

Sigdal kommune satte en frist på 22.desember for høringsuttalelser vedrørende Sigdal Aktiv sin søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Les alle uttalelsene.

Sist oppdatert 12. januar 2021 kl 07.00
Den planlagte via ferrataen på Andersnatten er mildt sagt et omstridt prosjekt. Foto: Sigdal Aktiv
Den planlagte via ferrataen på Andersnatten er mildt sagt et omstridt prosjekt. Foto: Sigdal Aktiv

Norsk-klatring.no vil oppdatere saken fortløpende når nye høringsuttalelser blir lagt ut offentlig hos respektive organisasjoner.

Via ferrata på Andersnatten har skapt mye engasjement i flere miljøer, og det er mange frilufts- og klatreorganisasjoner som stiller seg kritiske bak denne planlagte via ferrataen.

Bakgrunnen for disse høringsuttalelsene er at kommunen har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, nettopp for å få tillatelse til å bygge en via ferrata. I første omgang ville ikke kommunen ha en høringsrunde på dette, men kommunen gikk med på å ta en høringsrunde den 1.desember. Fristen for å sende inn høringsuttalelser var 22.desember. 

Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud

Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud har sammenfattet en høringsuttalelse i samarbeid med mange organisasjoner. De som står bak denne uttalelsen er DNT Drammen og Omegn, Kongsberg og Omegns Turistforening, DNT Ringerike, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Vestmarka krets av Norges Speiderforbund, Naturvernforbundet i Buskerud, NOF avdeling Buskerud, Drammen klatreklubb, Buskerud KFUK-KFUM Speidere, Buskerud Orienteringskrets, NOTS Drammen og Omegn og Buskerud Botanisk Forening. 

De er veldig tydelige i sin uttalelse og skriver blant annet følgende: 

FNF er opptatt av den formelle saksgangen i byggeprosessen, og ønsker å få svar på hvordan Sigdal Aktiv, som et privateid selskap, kan rense et nasjonalt fjell uten en formell godkjenning fra kommunen? Vi ønsker et klart svar på hvordan dette var mulig i utgangspunktet, og hvilke konsekvenser dette vil få for Sigdal Aktiv.

Les hele uttalelsen her. 

DNT Fjellsport Oslo

DNT Fjellsport Oslo har også sammenfattet en uttalelse der de er negative til via ferrataen, og at reduserer verdien og gleden å klatre på fjell.

De skriver blant annet: 

Vi oppfatter at allmen tilgang til fri og uberørt natur er av vesentlig verdi. Vi søker å bevare verdien av naturopplevelsen som klatring gir. Vi vil jobbe for at klatring på fjell blir ivaretatt og verdsatt når anlegg søkes lagt til områder der klatring foregår eller områder som er aktuelt for klatring.

Les hele uttalelsen her.

Norsk Tindeklub

Norsk Tindeklub har skrevet en høringsuttalelse der man poengterer viktigheten av sporløs ferdsel, og ikke minst at en etablering av via ferrata bryter med den norske klatre- og friluftstradisjonen vi har. 

De skriver blant annet: NTK mener etablering av via ferrata, som et kommersielt tilbud, hindrer fri fersel i områder som er tilgjengelig for de som har kompetanse og utstyr til å ferdes der. Via ferrata bryter derfor med de grunnleggende prinsippende i friluftsoven om fri ferdsel (allemannsretten), som er en vesentlig del av å klatre på egne/naturlig sikringer i fjellet. 

Les hele uttalelsen her. 

Norges klatreforbund

Norges klatreforbund sammen med Kolsås klatreklubb, Drammen klatreklubb og Ål klatreklubb har skrevet en høringsuttalelse sammen. Tidligere har Norges klateforbund uttalt seg kritisk til via ferrata på Andersnatten (altså før man kunne sende inn høringsuttalelser). De mener at via ferrataen på Andersnatten er i strid mot de klatre- og friluftstradisjoner vi har i Norge. De poengterer at nøkkelen er å ha dialog før planer og prosesser blir satt til verks. 

De skriver blant annet: Vi håper grunneiere, utbygger og kommunen ser verdien av å utvikle spennende turisttilbud i Sigdal i tråd med gode norske friluftstradisjoner. Vi bidrar gjerne konstruktivt i den videre dialogen. Vi håper det mulig å utvikle gode løsninger uten store og irreversible inngrep i dette unike klippeområdet som har preget bratt friluftsliv i Norge i 80 år, og uten at planene for å utvikle turisme i Andersnatten blir til den mest konfliktfylte utbyggingen vi har sett på dette området til nå i Norge.

Les hele uttalelsen her. 

Så vidt norsk-klatring.no bekjent har både Nortind, DNT Fjellsport sentralt og NVE sendt inn høringsuttalelser, men de er ikke offentliggjort enda.

Les også høringsuttalelsene til Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkeskommunen i Viken. 

Her finner du siste oppdatering om Via Ferrata-saken på Andersnatten fra Norsk Klatring.

Publisert 12. januar 2021 kl 07.00
Sist oppdatert 12. januar 2021 kl 07.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Norsk-klatring.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Tore Meirik

Kommersiell leder: Alexander Hagen