Via ferrata fra grunneiers synsvinkel

Grunneierne på Andersnatten er ikke nådige i sin dom over klatre-Norge i via ferrata-saken. Nå forteller de med egne ord hvorfor de vil forby bolting på det populære klatrefjellet.

Sist oppdatert 2. juni 2021 kl 07.53
Grunneierne er harde mot klatre-Norge i denne kommentaren. De forbyr videre bolting og truer med å kappe eksisterende bolter på Andersnatten.
Grunneierne er harde mot klatre-Norge i denne kommentaren. De forbyr videre bolting og truer med å kappe eksisterende bolter på Andersnatten.

Dette er historien dere ikke kjenner til, historien om fjellet og de som bor der, historien om grunneiere som bød på gjestfrihet, hilste velkommen og åpnet opp for telting i innmark, som utvidet parkeringsplass og bygde en utedo for å tilrettelegge for klatrerne og turfolk. Grunneiere som inkluderte og viste raushet.

Gjennom flere tiår fungerte det slik at lokalbefolkningen brukte turstien opp på baksiden, og klatrerne holdt til på framsiden av Andersnatten. Så kom dagen da bygdefolket fikk interesser for framsiden. Det ble en ny giv i bygda. Initiativene var mange, kreativiteten blomstret og drømmene var store. En herlig energigivende driv av lokale krefter som ga samhold og engasjement i bygda.

Denne kommentaren stod først på trykk i Bygdeposten.

Det lokale selskapet Sigdal Aktiv ble etablert ved at lokale bedrifter investerte, privatpersoner satset sparepenger – stort eller smått – for å skape verdier og arbeidsplasser. Planen er å bygge en Via Ferrata til høyre for alle etablerte klatreruter for fjellklatring i Andersnatten. Grunneierne har et godt samarbeid med Sigdal Aktiv i forhold til skriftlige avtaler om alle eventuelle inngrep som skal gjøres i fjellet. 

Motstanden mot en Via Ferrata kom høsten 2020 i form av blant annet en facebook-gruppe «Nei til Via Ferrata i Andersnatten» med over 1200 medlemmer. De ivrigste klatrerne/motstanderne jobbet systematisk og var godt organisert, arrangerte møte med miljødepartementet, gikk ny førstebestigning seinhøsten 2020 som krysset planlagt Via Ferrata på to steder, tok bilder og publiserte ut motstand mot prosjektet.

«Klatreverdenen er ikke helt som man trodde, altså at vi bare er bomser uten skikkelig jobb og utdanning. Men vi er geologer, jurister, byråkrater, ingeniører og mørkemenn, og nå en hel hær av kunnskapsrike fagfolk på mange felt i gang med å snu enhver stein i denne saken» (Sitat Marius Morstad i Norsk-Klatring.no den 13.11.2020.)

Ja, de var sterke, det kan ingen ta fra dem! De snudde seg mot den gjestfrie bygda som alltid hadde tatt imot dem med åpne armer. Andersnatten ville de ha for seg selv. 

I Norsk-Klatring.no datert 17.04.2020 av Lisa Kvålshaugen Bjærum refereres det til at det skal gis ut en ny fører (altså et kart/beskrivelse av ruter) for Drammensregionen, og at den da vil inneholde over 1000 ruter. 

Er det da for mye å be om at noen kvadratmeter i Andersnatten er for Via Ferrata klatrere? Hva med å vise litt ydmykhet og raushet for lokalbefolkningen og lokale initiativer?

Lenge trodde grunneierne i all sin naivitet….: «dette går seg til, her er det plass til flere, det blir harmoni til slutt, og de mest optimistiske våget seg også frampå med tanken om at kanskje man kan dra veksler på hverandre, som ville gagne både klatrere og Via Ferrata-klatrere/turister». Nå har dette håpet bleknet!

Om klatrerne vinner fram/om Via Ferrata-prosjektet blir skrinlagt: Så klatrere; dette handler ikke bare om dere. Dere skal vite at vår lojalitet som grunneiere først og fremst ligger i at vi ønsker en utvikling og flere arbeidsplasser i bygda. Skulle det ende med at dette prosjektet skrinlegges, er det dypt beklagelig.

Beklager til sigdølinger som gledet seg, som gikk med sommerfugler i magen i skrekkblandet fryd og kanskje tenkte: «Skal, skal ikke, kanskje blir det min tur opp på framsiden av den majestetiske toppen?» Beklager til dere som hadde en liten gründer i magen; drømte om å skape en kafé/overnattingssted i tilknytningen til Via Ferrataen og bygdas unge som kanskje hadde en drøm om å være via ferrata-guide om sommeren.

Beklager til dere fritidsbeboere og andre besøkende; dere kunne fått et større mangfold av sport- og friluftsopplevelser å velge mellom. 

Klatrerne har boret uten godkjenning: Men klatrerne glemte noe vesentlig. I sin iver etter definisjonsmakt og ved å påberope seg forvaltningsansvaret i Andersnatten, glemte de å se på framferd og praksis på eget felt. Fra øverste forbund, til klatreklubber i sentrale Østlandsstrøk og/eller enkeltpersoner tilknyttet disse klubbene; de glemte alle å søke om grunneiernes godkjenning til å bore bolter i fjellet (som det er en god del av i Andersnatten).

Når noen vektlegger verdien av Andersnatten som et uberørt fjell, så skal dere vite at fjellklatrere har sørget for at det har blitt boret permanente fastsatte bolter i fjellet, og dette i flere tiår før Sigdal Aktiv startet fjellsikring der. Det er lenge siden Andersnatten var et uberørt fjell!

Borebolter krever grunneiers godkjenning. Se gjerne Norges Klatreforbundets egne retningslinjer, som ble vedtatt på Klatretinget 22.04.2012, der det poengteres at: «Bruksrettighetene skal være avklart gjennom en grunneieravtale (8,3)».

Norsk-Klatring.no 18.06.2013 opplyser at Klatreforbundet skal sørge for rebolting av Andersnatten. Daværende øverste leder i Norges Klatreforbund – Ole Karsten Birkeland- opplyser videre i artikkelen (18.06.2013): «NKF vil derfor plassere boltene tettere der de finner det naturlig for at ruten skal kunne klatres sikkert» og «Om du har sterke meninger må du si fra før boltingen starter».

Norges Klatreforbund kan da ikke i fullt alvor mene at grunneiere rundt i landet må abonnere på Norsk-Klatring for å få med seg at noen tar seg til rette i ens egen utmark? I tillegg til at Norges Klatreforbund har sørget for rebolting, har Kolsås Klatreklubb tatt seg til rette i Andersnatten.

I Norsk-Klatring.no av 05.10.2020 sier Jakob Normann: «Andersnatten er et historisk viktig klatreområde for mange klatrere som har tilknytning til Kolsås Klatreklubb ...» og «Det er også flere fra Kolsås Klatreklubb som har utvikla nye ruter der. Vi har et uformelt forvaltningsansvar for rutene, og har begynt å gjøre rebolting der også».

Nå har vi som grunneiere sett oss lei på at klatremiljøet tar seg slik til rette. Vi sendte derfor en e-post til Norges Klatreforbund, Kolsås Klatreklubb, Drammen Klatreklubb og Røyken/Hurum Klatreklubb 9. mai i år med beskjed om at det ikke er gitt tillatelse til bolting, og at det vurderes om de som er satt opp skal fjernes.

Vi har forstått det slik at klatrerne er opptatt av sporløs ferdsel. Det er vanskelig å ikke kommentere dobbeltmoralen i dette når de selv har satt inn store mengder med bore-bolter. Det blir neppe mange amerikanere eller søreuropeere som oppsøker Via Ferrataen på Andersnatten. Sigdal Aktivs kundegruppe blir sannsynlig bedrifter og privatpersoner i lokalt, fritidsbeboere, turister i området og andre i relativ grei reiseavstand til Sigdal. Dette er på mange måter det man kan kalle kortreist turisme. 

Om denne konflikten skulle ende slik at grunneierne krever fjerning av alle bolter, så beklager til dere sportsklatrere (sikrer seg gjennom bolter) og til alle dere klatrere som ikke meldte dere inn i facebook-gruppa «Nei til Via Ferrata på Andersnatten». Det blir dessverre færre ruter å velge mellom i Andersnatten heretter. Beklager at dere var for seint ute.

Beklager til alle dere som likte at Andersnatten var et felt med mye liv og aktivitet. Dere satt stille i båten; kanskje av likegyldighet, kanskje av ærefrykt for hva forbildene mener, de med definisjonsmakten til å avgjøre. Ta lærdom av det – velg deres forbilder og representanter med omhu. 

Så til dere grunneiere rundt i landet; Tenk dere om to ganger når klatrere tråkker opp mot fjellet for å ta seg til rette og bore bolter. Tenk langsiktig om du velger å gi dem innpass. Kanskje de allerede har ulovlig boret bolter i akkurat ditt fjell? Vi vet ikke, det blir bare spekulasjoner, og ikke er det vår sak heller.

Så kan vi stå her igjen, som på midten av 1900-tallet. Andersnatten er for de få, de vågale trad klatrerne (sikrer seg på naturlige sikringer som fjernes). En sjelden gang tar de turen opp hovedsakelig fra det sentrale Østlandet, for å realisere seg selv. De er på rutene for de risikovillige, de vanskeligste rutene, rutene som krever både sterk fysikk og sterk psyke. 

De vil slippe å se «stigegåere» da det forringer opplevelsen deres. De slipper kanskje heretter å se så mange andre heller. De henger der i den bratteste delen av veggen sikret på naturlige sikringer. Det kan bli ensomt, de er få .. men det må vites: De vil ha fjellet for seg selv!

Les også mer om at grunneierne forbyr mer bolting på Andersnatten. 

Publisert 2. juni 2021 kl 07.53
Sist oppdatert 2. juni 2021 kl 07.53
annonse
Relaterte artikler
annonse

Norsk-klatring.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Tore Meirik

Kommersiell leder: Alexander Hagen