Andersnatten i Eggedal er en av de mest tradisjonelle fjellveggene i klatresammenheng. Det var her mye banebrytende aktivitet på 80-tallet. 

Veggen er kjent for solide runouts, og mang en klatrer har stått på 2. taulengden på Den hvite stripa (6+), men hjertet i halsen. På det verste risikerer du over 20 meters fall, sikkert opp mot 30 om man tar med tauslakk. Taulengden har tre bolter på 40 meter med klatring. De andre lengdene er heller ikke fri for solide utklatringer. 

Flere av de andre gamle rutene har tilsvarende psykende klatring. 

Nå skal altså veggen reboltes, og spørsmålet er da om man skal sørge for flere bolter, for å gjøre klatringen tryggere. 

Følgende kan du lese på Klatreforbundets nettside: 

«NKF skal rebolte rutene på Andersnatten. NKF vil rebolte rutene og erstatte gml anker. En del av de gml. rutene har lange run mellom boltene. NKF vil derfor plassere boltene tettere der de finner det nødvendig for at ruten skal kunne klatres sikkert. NKF har hatt dialog med en del av førstebestigeren. Hvis det er noen andre som har meninger om reboltingen av Andersnatten ber vi om at de sendes til klatring@klatring.no. Reboltingen vil starte innen 20. juli.»

– Vi har ikke sagt at vi skal sette flere bolter på Hvite stripa. Det må eventuelt bli i samråd med førstebestigerne. Det vi har sagt er at vi skal rebolte og erstatte bladbolter sier Klatreforbundets leder Ole Karsten Birkeland til Norsk-klatring.no. 

Så om du har sterke meninger må du si fra før boltingen starter. 

Oppdatering: Klatreforbundet har besluttet å ikke på noen måte røre Hvite stripa, heller ikke med rebolting.