Før sommeren måtte Sigdal Aktiv sende tilleggsinformasjon til kommunen for at prosjektet skulle vedtas. Det måtte blant annet utredes ytterligere vedrørende truede arter og helleristninger.

Prosjektet har høstet mye kritikk i klatre- og friluftsmiljøet, der også Statsforvalteren og Fylkeskommunen har vært negative til via ferrata på Andersnatten. Nå er den siste etterspurte dokumentasjonen videresendt og nå er det enstemmig vedtatt hos kommunen.