Det kommer fram i en felles uttalelse fra Norges Klatreforbund (NKF), Kolsås klatreklubb og Drammen klatreklubb, som ble publisert onsdag.

I den tre sider lange uttalelsen kommer det også fram at NKF mener den planlagte via ferrataen på Andersnatten bryter med den norske via ferrata-standarden. Derfor må prosjektet planbehandles i kommunen, og da vil NKF uttale seg som berørt part.

Klatreforbundet redegjør også for forskjellen på klatring og via ferrata, som de beskriver som betydelig. Dette står i kontrast til uttalelsene fra daglig leder i Norges boltefond, som mener de to aktivitetene kan sidestilles. Boltefondet er utbygger av via ferrataen på Andersnatten.

Prosjektet har for øvrig vakt svært sterke reaksjoner i klatremiljøet, men uten at tiltakshaver Sigdal aktiv forstår kritikken.

Klatreforbundet sammenligner for øvrig Andersnatten med andre, kjente klatrevegger på Østlandet, og skriver:

«Sammen med Hægefjell, Skogshorn og Skurvefjell utgjør sørøstveggen på Andersnatten en av de viktigste veggene for slik klatring på Østlandet, og etablering av via ferrata på et av disse nevnte fjellene må anses som svært negativt for klatremiljøet og klatresporten. Derfor må det søkes å etablere via ferrata andre steder enn der det finnes etablerte klatrefjell.»

Den fullstendige uttalelsen fra klatreforbundet og de to klubbene kan leses her.

Også Norsk Tindeklub publiserte sitt syn på saken onsdag, og skriver i en langt mer kortfattet melding at NTK er prinsipielt mot slike installasjoner, og at klubben har bedt Sigdal kommune om å «anse oss som part i saken i forbindelse med en eventuell byggesak. Vi vil på den måten kunne få en selvstendig påvirkningsmulighet i den videre behandlingen selv om NTK har blitt involvert på et sent tidspunkt i prosessen. Styret jobber samtidig målrettet for å få til en bedre dialog og samhandling innad i klatremiljøet i tilsvarende saker i tiden framover.»