Det er fjellsesong i Norge, og med det også tiden for å måtte improvisere litt over temaet sikringsplasseringer, knuter og utstyr. Vi kom over et nyttig tips fra utstyrsprodusenten DMM, angående hvordan forlenge en kile som er satt slik at en eventuell karabin blir liggende med stammen over en kant. Dette er noe som må unngås, da karabinere ikke er konstruert for å tåle belastning på tvers av stammen.

Les også: Festivalsuksessen fortsetter.

Annonse

Løsningen er altså å feste en slynge direkte i kilewiren. DMM har testet bruddstyrken på to ulike måter å gjøre dette på: med ankerstikk – girth hitch eller lark's foot-løkke – kontra å tre hele slyngen gjennom wireløkka på kilen og hekte begge endene inn på karabinen, slik at slynga blir liggende dobbelt gjennom wireløkken; en såkalt basket hitch på engelsk (se foto).

Anbefalingen er å benytte basket hitch til dette formålet. Testene viste at ved denne metoden røyk slynga ved belastning over bruddstyrken på kilewiren på de største kilene (med størst diameter på wiren), og at denne metoden i alle testene viste seg vesentlig sterkere enn ankerstikket, som altså svekker bruddstyrken i slyngene betraktelig (se tabell under).

Det er ellers gammel lærdom i det norske metodesettet at ankerstikk aldri skal benyttes i sikringsledd som kan få fallbelastning, men her får vi altså litt tallfakta som underbygger denne kunnskapen.

Les mer om testen på DMMs nettside.

tabell kopi
tabell kopi