Det finnes ulike innfallsvinkler til å forstå fallterori og belastningene sikringskjeden utsettes for. Her er en slik teori. Denne behandler tauets oppførsel som en strikk. Teorien er ikke enkel, men kan være informativ for den med litt fysisk kunnskap.

http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Special-Programs/SP-255Spring-2006/8B6C146C-3AE1-48DA-8A5A-37FF2ADA231A/0/rope_behav_edtd.pdf

I neste utgave av Klatring presenterer vi en annen teori, basert på gode gamle Isaac Newtons lover.