Norges Klatreforbund har kjøpt inn 2000 bolter som alle klubber i NKF kan søke om. For å få bolter må følgende kriterier være oppfylt:

- Man må ha avtale med grunneieren

- Boltene må være til et felt med min 10 ruter

- Kreatøren må levere foto og tekst som kan publiseres på klatring.no

- Boltene skal være til nye ruter, ikke til rebolting.

Les mer om søknadskriteriene her.

elin
elin

Slik skal det gjøres: Ny rute under oppføring i Sogndal. Elin Tyssedalstveit håndterer drillen. Foto Ole Karsten Birkeland