/ NKF

Tid for ting

Alle gode ting er et klatreting – da har klubber og klatrere en unik mulighet til å påvirke klatringens utvikling

Sist oppdatert: 2. desember 2013 kl 10.13
Lesetid: 2 minutter

Denne gangen er det i Drammen det skal avholdes, og tiden er i slutten av mars. 

Forbundet er stadig i vekst og siden forrige ting er det tilkommet 4000 medlemmer og 13 nye klubber.

– Alle klubbene tilsluttet Norges Klatreforbund har mulighet til å påvirke hva vi skal arbeide for og hvor man skal ha innsatsen, står det å lese på forbundets nettsider. Dette kan klubbene gjøre ved å stille på forbundstinget som skal avholdes 28.- 29. mars 2014 i Drammen. På forbundstinget blir det besluttet hvilke innsatsområder man skal jobbe for i kommende periode. Det blir også besluttet hvem som skal sitte i de ulike komiteene.

Generalsekretær Kari Vanebo understreker viktigheten av klatretinget:

– Vi håper det dukker opp mange engasjerte klatreklubber som ønsker å være med å påvirke hvor veien videre går videre. Dette er den viktigste demokratiske møteplassene som klubbene våre har og den muligheten bør de benytte.

– Hvilke endringer tror du vil komme, og hvilke saker vil det bli tatt tak i?

– I tillegg til strategiplan kan det komme opp sak rundt forsikring for våre medlemmer, mulig debatt rundt elektroniske førere/apper. Ellers så er det bare for klubbene å melde inn saker som de ønsker belyst eller behandlet.

Første steg i tingprosessen er å finne kandidater til de ulike stillingene, og følgende kommiteer og felter har posisjoner som skal besettes:

Kontrollkomité, Valgkomité, Utdanning, Sikkerhet, Klubbutvikling, Konkurranse, Anlegg og Idrett for alle

Klatreforburbundet oppfordrer til å ta kontakt:

– Til å bekle alle disse områdene trengs det engasjerte mennesker som brenner for klatresporten. Valgkomiteen starter i disse dager arbeidet med å finne disse engasjerte menneskene. Det går herved ut en oppfordring om at de som kunne tenke seg en rolle innenfor klatresporten kan ta kontakt med valgkomiteen. Gjennom arbeidet i komiteene vil du få anledning til å forme fremtidens klatrepolitikk sammen med andre engasjerte. Du vil måtte avse noe tid til å komme på møter. Utgifter dekkes av forbundet. Vi kan ikke tilby annet enn et lite honorar, noe kurs og bekledning og sosiale happenings. Utvikling skjer gjennom ulike meninger og saklige diskusjoner.

Om du har kandidater du mener kan bidra, eller ønsker å bidra selv, kan du kontakte leder av valgkomiteen Per Arne Hamre tlf. 922 33 350, e-post.per.arne.hamre@gmail.com

Publisert 2. desember 2013 kl 10.13
Sist oppdatert 2. desember 2013 kl 10.13
annonse
Relaterte artikler
annonse

Norsk-klatring.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Tore Meirik

Kommersiell leder: Alexander Hagen