I år som i fjor søker Norges klatreforbund og Turistforeningen instruktører på sine instruktørkurs. Er du kvalifisert, eller trenger du praksis for å bli det: meld deg på som kursleder, medinstruktør eller som praktikant på NKF/ DNT fjellsport sine klatreinstruktørkurs i sommer.

NKF/ DNT fjellsport arrangerer NF-godkjent metode- og veilederkurs i 2012. 

Metodekurs: Hemsedal kveld 27. juni-1. juli
                   

Veilederkurs: Stavanger, kveld 8.-12. august

Lønn etter avtale. Skriv en enkel søknad med kontaktinformasjon, oversikt over kursvirksomhet og annen relevant informasjon. Sendes klatring@klatring.no eller Fjellsport@turistforeningen.no innen 2. april 2012.