Klatreklubber som er medlemmer av Norges klatreforbund kan nå søke om gratis bolter for 2011.

De siste to årene har NKF delt ut gratis bolter samt hjulpet klubber med etablering av nye felt. Fra NKF heter det at man ser viktigheten av at klatreklubbene har mulighet til å utvikle sine lokale klatrefelt, og at det på disse feltene etableres ruter på alle nivåer (også lette og moderate ruter).

NKF har for 2011 kjøpt inn 2000 både lim- og ekspansjonsbolter samt ringankere. Det gis mulighet for klatreklubber med gode klatrefeltprosjekter å søke. Antall bolter pr søknad er 125 eller 250 bolter.

Kriterier for tildeling:

1. Klatreklubber og lag som ligger under Norges klatreforbund med betalt medlemskontingent.

2. Det må være en grunneieravtale på plass.

3. Klatreklubben etterstreber å holde seg til de generelle retningslinjene for bolting og rebolting.

4. Mangfoldet ivaretas.

5. Rapportering.

Tildeling vil skje på bakgrunn av søknader som er innkommet før 15. mai 2011. Se Klatreforbundets side for flere detaljer angående søkekriteriene. Den formelle søknaden kan sendes på e-post til Norges klatreforbund eller som vanlig post til:

Norges klatreforbund
Serviceboks 1 US
0840 Oslo