I Klatring 110 fremgår det at første valgte leder av NKF var Jon Haukåssveen. Dette er ikke korrekt. 

Truls Korsæth var NKFs første valgte leder, valgt på Rud da NKF ble stiftet i 1992. 

Jon Haukåssven ble valgt inn som leder i 1994.