Helgen 17. - 18. april ble det arrangert Ting for Klatreforbundet. Den viktigste saken på møtet var å velge ny leder, etter at Lars Christian Stendal ikke stilte til gjenvalg.

Den eneste kandidaten, Ole Karsten Birkeland ble med stort flertall valg til ny leder. Det har kanskje ikke helt gått opp for landets klatrere hva som har skjedd, men Stendal har altså sittet som leder i Klatreforbundet så og si siden det ble medlem av Idrettsforbundet i 1992. Bare knappe to år i starten hadde forbundet en annen leder, nemlig Einar Skage Andersen, som var sentral i prosessen da Klatreforbundet ble medlem i Norges Idrettsforbund (NIF).

Dette er altså en svært viktig endring i styre og stell for klatrenorge, selv om den klatrepolitiske linjen til Birkeland så langt magasinet Klatring har fått på det rene stort sett er samsvarende med Stendals.

Leder av konkurransekomiteen KONK, Christopher Brodersen tok heller ikke gjenvalg.

Tinget var preget av effektivitet og besluttsomhet, og var lagt til Rica Hotell på Tjøme. Det fine været gjorde delegater og ordstyrer Brodersen fokuserte på å bli ferdig til riktig tid – som medførte tre timers buldring på Hvasser Lørdag, og tilsvarende etter valget søndag.

Noen vil mene at det er et tap å miste Stendals og Brodersens ledererfaring. Birkeland har dog i et par år som styremedlem i forbundet vist seg som en solid og dynamisk person, og det er ventet at han vil videreføre soliditeten og tilføre sin generasjons erfaringer.

Ny nestleder ble også valgt; tindeveglederaspirant Lena Dahl.

Vi kommer tilbake med et intervju med Birkeland i magasinet Klatring.

ting2010
ting2010

Klatretinget: Slik ser det ut når Klatreforbundet møtes til viktige beslutninger. Foto: Dag Hagen

nye ledere
nye ledere

Forbundsledere: Ny nestleder Lena Dahl og ny leder (President) Ole Karsten Birkeland. Foto: Dag Hagen