Og hennes navn er Kari Vanebo (42), bosatt i Asker. Hun kommer fra stillingen som generalsekretær i Norges Gang- og Mosjonsforbund. Vi stilte henne et par spørsmål om hennes visjoner og planer for stillingen. 

Hva ser du på som de største utfordringene Klatreforbundet står overfor?

Først og fremst vil jeg gjøre meg kjent med forbundet samtidig som det blir viktig å videreføre det gode arbeidet som er lagt ned over år. Det vil videre bli viktig å gjøre organisasjonen godt rustet til å ivareta den stadig økende medlemsmassen. De økonomiske utfordringene slipper vel heller ikke Klatreforbundet unna og en sentral jobb blir å sikre forutsigbare rammebetingelser for all den aktivitet som foregår ute i klubb.

Hva er klatresportens største kvaliteter?

At den kan drives av alle i alle aldre både ute og inne – spesielt ute. Jeg opplever at klatreforbundet kanskje tiltrekker seg medlemmer som kanskje ellers ikke finner seg til rette i ”den store idrettsfamilien”!

Les mer om den nye generalsekretæren i kommende utgave av magasinet Klatring, som er i salg den 17. februar.

kari
kari

Ny generalsekretær: Kari Vanebo (42) fra Asker.