Norges klatreforbunds utdanning til Klatreinstruktør 1 (tidligere Trener 1 Fjell) er lagt opp etter «Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport» fra Norsk Fjellsportforum (NF). Utdanningen består av to kurs: metodekurs i 4 dager og veilederkurs i 4 dager, med en praksisperiode på 6 dager mellom de to kursene. Om du vil jobbe som kursinstruktør for NKF senere, må du i tillegg delta på et obligatorisk dagsseminar på Kolsås 30. mai. Se egen info om dagsseminar under utdanningssiden på Klatreforbundets nettside.

Påmelding til klatring@klatring.no.

Kursdatoer:
Metodekurs, Trondheim 16.-19. juni
Metodekurs, Oslo 23.-26. juni
Veilederkurs, Romsdal 25.-28. august
Veilederkurs, Hemsedal 8.-11. september