NKF ønsker å legge om innholdet i sportsutdanningen i klatring tilpasset dagens krav og behov for trenere, ledere og utøvere. Målet er å øke antall kvalifiserte trenere i klubbene. Forbundet, ved sportssjefen og utdanningskomiteen, inviterer derfor til et seminar for utarbeidelse av nytt innhold i trenerstigen. Vi ønsker å inkludere så mange ressurs- og kompetansepersoner som mulig i dette arbeidet.

Seminaret skal holdes i Oslo, lørdag 20. august kl. 10.00 til søndag 21. august kl. 15.00.

Tema er blant annet:

  • Hva ønsker en konkurranseklatrer?

  • Hva trenger klubbene?

  • Barn/ungdom og klatring

  • Trenerstigehistorikken i NKF

  • Hva mener NIF og Olympiatoppen om trenerstigen?

  • Treningslære 

Landslagsklatrere og landslagstrener Stian Christophersen vil være blant foredragsholderne.

Den nåværende trenerstigen innen sportsklatring i Norge ligger praktisk talt helt nede. Det er få trenere – en følge av dårlige tilbud og et ikke-tilfredstillende utdanningsprogram. Det finnes bare en håndfull instruktører til å utdanne nye sportstrenere i hele landet. Interessen for sportsklatring i Norge er i sterk vekst, uten at NKF frem til nå har greid å legge til rette for det økende behovet, verken for utøvere (barn, ungdom, voksne) trenere eller ledere.

Følg med på Klatreforbundets side for mer info om sted og påmelding.