NKFs klubbutviklere gjør en massiv jobb rundt om i landet, og blant arbeidsoppgavene er rebolting – spesielt av såkalte «herreløse» klatrefelt, dvs felter som ingen klubb kjenner spesifikt ansvar for. 

I sommer ble Myggveggen reboltet, og Henning Wang svingte både drill og kamera.