Klatreforbundet søkte i vinter midler til rebolting og nybolting hos flere instanser, og mottok til sammen 490 000 kroner. Disse midlene skal deles ut til bolteformål landet over.

– Friluftslivets fellesorganisasjon administrerer to søknadsinstanser og vi mottok 90 000 kroner fra Direktoratet for naturforvaltning og 150 000 kroner fra Kultur- og utdanningsdepartementet. Vi søkte også Sparebankstiftelsen og mottok der 250 000 kroner, sier Bjørg Liljedal hos Norges klatreforbund til Klatring.

Søknadene er basert på prosjekter til innkjøp av bolter som deles ut gratis til klubbene. Midlene kan også brukes til hjelp til å bolte for de klubbene som ikke har lokal kunnskap. Andre formål kan være mulighet for å lage minifører eller til å kunne rebolte felt som er «herreløse», dvs felter som ikke automatisk følges opp av en lokal klubb. Beachen ble reboltet i 2010 under prosjektet «Herreløse felt». Rebolting av Høyanger med Myggveggen, Avsnes og Tveit er noen av feltene som er planlagt reboltet i 2011.

Om du og din klubb trenger støtte til rebolting eller nybolting er det bare å søke Klatreforbundet om midlene. Rebolting og bolting av nye klatrefelt er et av NKF sine store satsningsområder framover.