Fra fredag 1. april vil registrering og godkjenning av Brattkort gjøres gjennom nettsiden brattkort.no. Portalen er del av revideringen forbundet har gjort mht. brattkortordningen, og de viktigste endringene er disse:

  • Alle som består Brattkortprøven vil få utdelt et lite hefte med illustrerte råd om sikker klatring, ansvarserklæringen og informasjon om Brattkort og NKF.

  • All registrering, godkjenning og betaling av Brattkort vil heretter skje via Internett.

  • Vi får et sentralt, oppdatert register over alle Brattkortinnehavere.

Med det nye systemet vil klubber og veggeiere få et enkelt verktøy som hjelper dem til å oppfylle noen av de viktige HMS-kravene etter loven om produktkontroll. Kortet utstedes til brukerne på grunnlag av en ferdighetsprøve. Det skal signeres og kan ikke overdras til andre. Brattkort gjelder (sammen med betalt inngang til klatreveggen) som adgangsbevis ved alle klatreanlegg som deltar i ordningen.

Brattkort er et virkemiddel for å sikre at brukerne av klatreanlegg har forutsetningene i orden for å unngå ulykker. Virkemidlet legger hovedvekten på den personen som er viktigst for sikkerheten, nemlig den som sikrer. Samtidig skal kortet bidra til at klatrerne er seg bevisst de faremomentene de utsetter seg for, og til at de er godt kjent med både sitt eget og veggeierens ansvar for sikkerheten.

Noen praktiske detaljer:
 - Alle instruktører må sørge for at de er registrert med korrekt epostadresse. Send e-post til klatring@klatring.no dersom du er usikker.
 - Veggeiere og klubber kan bestille Brattkortheftene fra NKFs nettbutikk: klatring-butikk.no. De er gratis mot porto, maks 200 stk. per bestilling. Heftene finnes også i PDF format på brattkort.no
 - Gamle Brattkort utgår april 2012. Innehavere av gammelt Brattkort bør informeres.
 - Spørsmål om ordningen kan også rettes til klatring@klatring.no

Magasinet Klatring gir deg hele kostnaden av Brattkort i rabatt, enten du fornyer eller nytegner, og du får dermed seks utgaver av bladet og Brattkort til samme pris som abonnementet, kr 349,-. Om du allerede er abonnent, forlenger vi ditt nåværende abonnement med seks utgaver.

Les mer på klatring.no.