birkeland NY
birkeland NY

Under Klatretinget søndag ble det valgt nytt styre i Norges Klatreforbund. Dag Cappelen, Susanne Palm og Elizabeth Aitken gikk ut av styret, mens Rune Hjelsvold, Anne Marthe Limstrand og Ben Campbell- Kelly kom inn. Ole Karsten Birkeland ble gjenvalgt til to nye år som leder. Klatretinget vedtok at ledervervet heretter skal benevnes som president, på lik linje med andre særforbund.

- Det har vært en fin helg med mange gode diskusjoner, og med vedtaket av handlingsplanen for 2012-2014 som det viktigste, oppsummerer Birkeland (bildet).   

Det nye styret er som følger: 

President: Ole Karsten Birkeland (bildet) 
Visepresident: Lena Dahl 
Styremedlemmer: 
Stein Tronstad
Ole Morten Olsen
Rune Hjelsvold
Arve Stave
Anne Marthe Limstrand
Varamedlemmer:
Knut Høivaag
Ben Campbell- Kelly